Poniżej znajdziecie Państwo Listę Ostrzeżeń Publicznych publikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego KNF.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH 
Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem:

Nazwa  Numer KRS/NIP/REGON
1.  Finroyal FRL Capital Limited nie dotyczy
2.  Flexworld Inc. nie dotyczy
3.  Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie nie dotyczy
4.  Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim   
wg informacji z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia; XX Wydział Gospodarczy KRS na dzień 30.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 237475 
5.  Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku   
wg informacji z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ; VII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 24.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 322228 
6.  GoGo20 Poland nie dotyczy
7.  DOBRALOKATA Sp. z o.o.  
wg informacji z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 342885 
8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.  
wg informacji z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 293707 
9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny PHU Promotor) brak danych
10. Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 350638
11. KASOMAT.PL SA z siedzibą we Wrocławiu KRS 389703
12. Lex-Security z siedzibą w Mysłowicach REGON 691605660
13. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim KRS 384178
14. Socket Resources GmbH biuro operacyjne w Polsce z siedzibą w Warszawie nie dotyczy
15. IPI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie  
wg informacji z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 22.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 304375 
16. NOVA NEW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 400839
17. Mizar Profit z siedzibą w Warszawie nie dotyczy
18. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie 
wg informacji z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 371362 
19. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach NIP 6462738329
20. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (reprezentowna przez Michała Grabowskiego) KRS 391211
21. Indywidualne Biznesowe Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach (reprezentujące Four Gates Polska Sp. z o.o.) KRS 313810
Gwarantowanie wypłat środków ulokowanych w podmiotach, które nie posiadają zezwolenia KNF
1.  Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny nie dotyczy

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ 
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej:
Nazwa Numer KRS/NIP
1.   Goldmill Wagner Associates z siedzibą w Kostaryce i Koreii Południowej nie dotyczy
2.   Bentley International Management Ltd. nie dotyczy
3.   KPconsulting nie dotyczy
4.   SWF Trading nie dotyczy
5.   Private Equity Placement  nie dotyczy
6.   Global Pension Plan nie dotyczy
7.   Plus500 Ltd z siedzibą w Belize nie dotyczy
8.   Centrum Doradztwa Finansowego Invest Kredyt Piotr Marcinkowski z siedzibą Warszawie REGON 750026450
9.   Synergy Group Doradcy Finansowi, Tomasz Polaczek brak danych
10. Kancelaria Finansowa&Klub Inwestora Marek Hanczakowski brak danych
11. EMG Finance Michał Grabowski z siedzibą w Warszawie NIP 8181549632

  

DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

Nazwa Numer KRS/NIP
1. Marketingberatung International Consulting sp. z o.o.  
wg informacji z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 22.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 31864 
2. Braemar Capital Group Inc.  nie dotyczy

 

 

OFEROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Papiery wartościowe wymienionych spółek nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym (lub dokonano emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków):
Nazwa Numer KRS/NIP
1. RENTIER.DK Spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie (d. w Zielonej Górze) KRS 292499
2. EUROMEDICUM S.A. z siedzibą w Warszawie (nowa nazwa EMHS BIS SA) KRS 369254
3. Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) nie dotyczy
4. Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu KRS 400369
5. BF GROUP Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 426147
6. QUANTUM GROUP Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 427697
7. THE BUSINESS GROUP Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 426396
8. BFG Home Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 422765
9. JMS Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 231152

  

OFEROWANIE AKCJI ORAZ OPCJI TOWAROWYCH 
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na oferowanie klientom na terenie Rzeczypospolitej akcji oraz opcji towarowych.
Nazwa Numer KRS/NIP
1. Belmont Equity AG nie dotyczy
2. Axen Edler Group International  nie dotyczy

  

PROWADZENIE GIEŁD TOWAROWYCH 
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia na prowadzenie giełd towarowych:
Nazwa Numer KRS/NIP
1. Warszawska Giełda Towarowa SA / WGT SA KRS 75360

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 
Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na zawieranie nowych lub przedłużanie istniejących umów:
Nazwa Numer KRS/NIP
1. ADB RESO Europa z Litwy nie dotyczy
2. Philip Morris International Reinsurance (Ireland) Ltd  nie dotyczy
3. Healthcare Insurance Inc. nie dotyczy

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH - WPROWADZANIE W BŁĄD

Informujemy, że pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie zajmują się akwizycją ani sprzedażą produktów finansowych. Pracownicy UKNF nie weryfikują również danych o składkach na ubezpieczenie społeczne, OFE, ani o rachunkach bankowych. W przypadku zachęcania  do nabycia określonego produktu finansowego lub próby uzyskania danych  przez osoby podające się za pracowników UKNF, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl
Portal www.knf-ofe.pl -  Ranking Funduszy Emerytalnych OFE nie ma związku z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

OSTRZEŻENIA ZAGRANICZNYCH ORGANÓW NADZORU 
(członków i obserwatorów ESMA)
ORAZ 
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 
Austria – Austrian Financial Market Authority (FMA)
Belgia – Financial Services and Markets Authority (FSMA)
Bułgaria – Financial Supervision Commission
Chorwacja – Croatian Financial Services Supervisory Agency 
Cypr – Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Czechy – Czech National Bank (CNB)
Dania – Finanstilsynet
Estonia – Estonian Financial Supervision Authority
Finlandia – Financial Supervision Authority
Francja – Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Grecja – Hellenic Capital Market Commission
Hiszpania – Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Holandia – Autoriteit Financiële Markten
Irlandia – Central Bank and Financial Services Authority
Islandia – Financial Supervisory Authority  
Liechtenstein – Financial Market Authority
Litwa – Central Bank of the Republic of Lithuania 
Luksemburg – Commission de Surveillance du Secteur Financier
Łotwa - Latvian Financial and Capital Market Commission 
Malta – Malta Financial Services Authority / zagraniczne
Niemcy – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Norwegia – The Financial Supervisory Authority of  Norway (Finanstilsynet)
Portugalia – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Rumunia – Romanian National Securities Commission
Słowacja – National Bank of Slovakia
Słowenia - Securities Market Agency
Szwecja – Finansinspektionen
Węgry - Hungarian Financial Supervisory Authority / zagraniczne
Wielka Brytania - Financial Services Authority 
Włochy - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

 

Na podstawie informacji zawartych na stronie : http://bip.knf.gov.pl/